ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας, Ισολογισμοί, Οικονομικές καταστάσεις, Έναρξη και Διακοπή επιχείρησης, Μεταβολές και Θεωρήσεις εταιρειών, Φορολογικές ενημερότητες κλπ. Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Επαγγελματιών με Ε3 κ.α.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων, παροχή φοροτεχνικών συμβουλών, μελέτη και σχεδιασμό μηχανογράφησης, μηχανοργάνωση λογιστηρίου και οργάνωση εταιρειών, μετασχηματισμοί – μετατροπές – συγχωνεύσεις.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Οικονομοτεχνικές μελέτες, Business Plan, Marketing Plan, Έρευνα Αγοράς

ΓΝΩΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΛΥΣΕΙΣ.

Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, έναρξη εταιρειών, οργάνωση και εποπτεία, ισολογισμούς και πλήρη μηχανοργάνωση.

Εργατικά

Τα πάντα σχετικά με μισθοδοσία, ΙΚΑ, ΑΠΔ, προσλήψεις, αποχωρήσεις, Επιθεώρηση Εργασίας κτλ.

Επιδοτήσεις Επενδύσεων

Οικονομοτεχνικές μελέτες, Business Plans, Έρευνα Αγοράς, ΕΣΠΑ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ECOTAXIS Ι.Κ.Ε.

Φορολογικές Δηλώσεις

Φορολογικές δηλώσεις μέσω internet.

Ακίνητα (Ε9)

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1)

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1)

Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)

Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων (Ε2)

Θέλετε να ξεκινήσετε συνεργασία αλλά έχετε απορίες;